Australian Baccalaureate Programs

Australian Baccalaureate Programs

In Australia, each state has its own baccalaureate program, such as SACE, VCE, HSC, but all strictly follow the requirements of the national curriculum framework. In particular, programs must be based on a training framework developed by the National Training Program Accreditation, Evaluation and Reporting Organization (ACARA) established by the Australian Government. In particular, the first commitment is to promote excellence and fairness, focus on academic quality as well as meet the diverse needs of all students. Baccalaureate programs are flexible and last for two academic years. Most students will begin their journey with an individual study plan in 10th grade. The components designed in the curriculum framework include general capabilities, sub-disciplines and subjects. learning areas and subjects. Along with that, there are three priority groups integrated in the training program (Cross curriculum priorities) including Australian Aboriginal Cultural History, Australia - Asia Integration and Sustainable Development. This means that all students regardless of whether they are in New South Wales, Victoria or South Australia will study a program with subjects with academic content, learning outcomes, and assessment criteria acceptable to ACARA. Baccalaureate degrees in states like SACE are guaranteed, internationally recognized and can be used by students to apply to universities in many different countries. Dr. Erin Mckenzie - Director of Postgraduate Programs and Dean of the Faculty of Education from Western Sydney University. Dr. Erin Mckenzie - Director of Postgraduate Programs and Dean of the Faculty of Education from Western Sydney University. Dr Erin Mckenzie - Director of Graduate Programs and Dean of the Faculty of Education from Western Sydney University added that during the two years of the International Baccalaureate Program, students can choose from a wide range of subjects in system is ACARA accredited. Students are given the flexibility to choose, which can be 6 subjects in 11th grade and 5 subjects in 12th grade. Thông thường sẽ có khoảng 4 chuẩn đầu ra đối với các đơn vị học phần. Tùy đặc thù từng môn học, có những môn tập trung chuyên sâu vào kiến thức lý thuyết và ứng dụng hoặc có những môn tập trung nhiều vào kỹ năng. Theo nhiều chuyên gia, điều này sẽ tạo cho người học có những trải nghiệm phong phú theo hướng cá nhân hóa. With SACE, students can choose from a variety of subjects in the ACARA-accredited system. Với SACE, học sinh có thể lựa chọn nhiều môn trong hệ thống được ACARA công nhận. Giáo sư Martin Westwell, Giám đốc điều hành hệ thống chứng chỉ giáo dục Phổ thông trung học bang Nam Úc (SACE International) cho biết thêm, ở SACE, học sinh sẽ được đào tạo trở thành những cá nhân tự tin, sáng tạo và luôn duy trì đam mê trong việc học tập suốt đời. Các chương trình cũng chú trọng hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng và tư duy phản biện, giải quyết vấn đề cũng như nhận thức khác biệt về văn hóa. Hướng đi của SACE có một số điểm tương đồng với chương trình tú tài quốc tế IBDP. Ông Faizol Musa, Giám đốc phát triển và công nhận chương trình IB khu vực Đông Nam Á, cho hay, ba cấu phần cốt lõi của IBDP bao gồm lý thuyết - kiến thức (TOK), sáng tạo - hoạt động - dịch vụ cộng đồng (CAS) và bài luận chuyên sâu (EE). Cụ thể, TOK là môn học về tư duy phản biện và phản ánh bản chất của kiến thức, tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ về đặc tính kiến thức từ đó hiểu mối tương quan giữa các lĩnh vực kiến thực. Trong khi đó, CAS là môn học cốt lõi mà tất cả học sinh phải hoàn thành, nhận được sự tôn trọng và công nhận cao bởi các tổ chức giáo dục đại học trên thế giới. Trường Scotch College Adelaide, Australia. Trường Quốc tế Đơn ngữ Scotch AGS, Việt Nam Tiến sĩ Hoa Phạm, giám đốc phát triển Dự án Trường Quốc tế Đơn ngữ Scotch AGS, chia sẻ dù có những khác biệt cơ bản, nhìn chung SACE hay IBDP, A-Level đều có điểm mạnh riêng. Điều quan trọng là khi lựa chọn chương trình nào, học sinh cần cân nhắc để đối chiếu xem chương trình ấy liệu phù hợp với tố chất và định hướng phát triển của bản thân hay không. Còn về giá trị của các tấm bằng, SACE gần như tương đương với IBDP hay A-Level. Nguyệt Thanh (Ảnh: Scotch College Adelaide) Scotch College Adelaide - ngôi trường với hơn 100 năm hình thành và phát triển tại Australia sắp có mặt tại Việt Nam, khởi đầu bằng việc ra mắt Trường Quốc tế Đơn ngữ Scotch AGS trong năm 2022. Chương trình đào tạo của Scotch AGS dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 12 cùng bằng Tú tài Australia - SACE được công nhận toàn cầu. Với định hướng đào tạo mỗi học sinh trở thành công dân toàn cầu, sở hữu năng lực lãnh đạo và khả năng học tập suốt đời, Scotch AGS chú trọng khai thác tối đa tiềm năng trí tuệ học thuật, văn hóa, âm nhạc và thể thao. Students will develop in an environment where mental health is always cared for, encouraged to learn, and raised awareness of community values. Scotch AGS will also empower students to self-study and prepare them for a pathway to top universities around the world. For more information on Scotch AGS, see more here Back to Education Save Share

Discover 4 motivational tips to help you learn the best TOEFL

Discover 4 motivational tips to help you learn the best TOEFL

You are in the process of conquering TOEFL, sometimes you feel frustrated and want to give up? So, here are 5 ways to get inspired and motivated to help you study TOEFL. Studying TOEFL is a process that requires you to persevere and have an extremely high determination. However, sometimes we still feel "tired" and want to surrender. At these times, you must know ways to motivate yourself so that your efforts in the past time are not in vain and worthless.

Prospects for studying to Canada stem STEM group

Prospects for studying to Canada stem STEM group

STEM is a key industry group prioritized by the Canadian government to develop education, expand employment opportunities, and move to settle in the country. STEM is a group of industries with a high and stable salary regime compared to many other industries (business, humanities, health, arts, society and education).Site aggregating news, knowledge, information about education, schools, feng shui, pictures, beautiful pictures, forms, product photos and product reviews on the market today.
All information is for reference only. We are not responsible for any results.
Email: csd.edu.vn@gmail.com
Tell: 0903030935
117-119 Ly Chinh Thang, Ward 7, District 3, City. Ho Chi Minh
The articles on csd.edu.vn are collected by us on the internet. If you find any infringing articles, please contact us and we will delete them immediately. Thank you!
Copyright 2004-2020 www.csd.edu.vn , all rights reserved.