Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ ra 3 vấn đề gây cản trở đối với giải ngân vốn đầu tư công

.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ ra 3 vấn đề gây cản trở đối với quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ nhất là vướng mắc các quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định số 77, 36 và 61 của Chính phủ về triển khai Luật. Phó Thủ tướng đề nghị trước khi Quốc hội họp vào tháng 5/2018,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ liên quan phải rà soát các bất cập của hệ thống Nghị định, Luật Đầu tư công.

Thứ hai, Phó Thủ tướng cho rằng giải ngân vốn đầu tư công chậm gặp khó ở ngay khâu tổ chức thực hiện chậm trễ giữa các đơn vị trực thuộc bộ và giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các bộ, ngành, địa phương khác.

Và thứ ba là việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới tư duy quản lý chưa được Bộ quan tâm thực hiện và đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo, phân nhiệm cho chức danh cụ thể phụ trách tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ ra 3 vấn đề gây cản trở đối với giải ngân vốn đầu tư công - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Thành Chung

Từ thực tiễn nhiều địa phương vượt thu ngân sách được bố trí vốn đầu tư công cao hơn quy định, ngân sách trung ương được bổ sung lượng lớn tiền thu từ bán vốn và các điều kiện thu hút ODA, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá khả năng thu chi, nghiên cứu điều chỉnh gói đầu tư công trung hạn lên trên mức 2 triệu tỷ đồng, tập trung cho các công trình trọng điểm, có tính lan toả về kinh tế, xã hội, trên cơ sở bảo đảm chỉ tiêu về bội chi ngân sách, nợ công tới năm 2020 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng đã giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đạt tỷ lệ khá cao, bằng 91,3% tổng mức kế hoạch 2 triệu tỷ đồng, tương ứng hơn 1,642 triệu tỷ đồng (chưa bao gồm khoản dự phòng 10%).

Số tiền này được giao chi tiết cho khoảng 9.600 dự án (chưa bao gồm các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ nhà ở người có công,...), chỉ bằng 50% số dự án của giai đoạn trước, trong đó gần 63% là số dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này, 20% dự án của giai đoạn trước tiếp tục được cân đối vốn để thanh quyết toán.

Qua 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2018-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có sự chênh lệch lớn cả về cân đối nguồn vốn và cơ cấu vốn giữa dự kiến kế hoạch giải ngân và khả năng cân đối nguồn dự toán hằng năm để giao kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công…/.

Thái Linh

Nguồn: toquoc.vn