Thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex 7 bị xử phạt

.

Cụ thể, ông Hà Anh Tuấn đã bán 38 nghìn cổ phiếu VC7 từ ngày 6/6/2016 đến ngày 10/6/2016. Tuy nhiên, đến ngày 22/6/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Hà Anh Tuấn.     

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn