Hỗ trợ 40 tỷ đồng giúp thanh niên khởi nghiệp ​​​​​​

.

Bên cạnh đó, hưởng ứng tháng thanh niên 2018, lực lượng Đoàn viên thanh niên Quảng Trị sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp gắn với địa chỉ cụ thể; các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho Đoàn viên, thanh niên nông thôn, tổ chức “Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm năm 2018”.

Trao 40 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp và nguồn vốn tín dụng ưu đãi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Quảng Trị
Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Ngân hàng Chính sách xã hội trao 40 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp và nguồn vốn tín dụng ưu đãi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Quảng Trị

Tháng Thanh niên cũng là dịp để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tuyên dương cán bộ, Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu các cấp; phát triển các tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển Đoàn viên mới và bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai các hoạt động phòng chống xâm hại, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em…

Tại lễ ra quân phát động tháng thanh niên 2018, Tỉnh đoàn Quảng Trị và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao nguồn vốn vay hỗ trợ cho 26 mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong toàn tỉnh (50 triệu đồng/mô hình).

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn