Tìm hướng đi cho Startup Việt Nam trên đấu trường quốc tế

.

Các diễn giả tham dự cuộc hổi thảo này gồm: Edward Jung, người sáng lập và Tổng giám đốc Xinova, người sở hữu rất nhiều nền tảng công nghệ thông minh nổi tiếng hiện nay; Max Scheichenost - người sáng lập tại Alps Venture, đồng sáng lập của hơn 15 doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu; Mai Hương Trần - người sáng lập Coco Sin, Fibér, 8870 Connection; ông Kiên Vũ, Dự án TP.HCM Số hoá Quy hoạch Đô thị và Kế hoạch tổng thể; ông Tín Nguyễn - người sáng lập Dreamplex, Tổng giám đốc TTG Holding.

.
.

Nội dung chính của talkshow là cơ hội mới và khác biệt giữa cộng đồng Start-up Việt Nam và thế giới;  các cơ hội xuyên biên giới để kết nối các ý tưởng, công nghệ và hợp tác cho Startup tại Việt Nam với thế giới; Làm thế nào để thương mại hóa đổi mới ở Việt Nam. 

Được biết, Dreamplex  thường mời các chuyên gia về chia sẻ và các hoạt động như gặp gỡ nhà đầu tư, kết nối cho members gặp các đối tác quốc tế… như một hoạt động xây dựng platform cho khởi nghiệp.

.
.
.
.
#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn