Vận dụng các Quyết định của Bộ Xây dựng về công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

.
(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 07/BXD-KTXD về vận dụng các Quyết định của Bộ Xây dựng về công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình gửi Cty CP Tập đoàn Thành Long.

-->

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 07/BXD-KTXD về vận dụng các Quyết định của Bộ Xây dựng về công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình gửi Cty CP Tập đoàn Thành Long.


Ảnh minh họa.

Sau khi Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 968/CV/CPTĐTL ngày 26/12/2017 của Cty CP Tập đoàn Thành Long đề nghị hướng dẫn việc thực hiện các Quyết định của Bộ Xây dựng (Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 và 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2016) về công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố để các chủ thể có liên quan nghiên cứu, tham khảo, vận dụng trong lập dự toán chi phí xây dựng công trình. Việc sử dụng các quyết định do Bộ Xây dựng công bố để đo bóc khối lượng xây dựng công trình cần đảm bảo phù hợp với thiết kế, công nghệ áp dụng, biện pháp và điều kiện thi công của từng công trình.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2016 (thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD), khối lượng kết cấu thép bao gồm cả mối nối chồng theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng cắt xiên, cắt vát các đầu hoặc các khối lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, lỗ hoặc khắc hình trên bề mặt kết cấu thép mà mỗi lỗ có diện tích nhỏ hơn 0,1m2 cũng như khối lượng bu lông, đai ốc, con kê nhưng không bao gồm khối lượng các bu lông, chi tiết gá lắp, lắp ráp tạm thời.

Vì vậy trong quá trình lập dự toán và ký kết hợp đồng thi công xây dựng, việc các bên không quy định trong hợp đồng và không tính giảm trừ khối lượng kết cấu thép ứng với phần cắt vát, đột lỗ (mỗi lỗ có diện tích nhỏ hơn 0,1m2) là phù hợp.

Linh Nguyễn

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn