8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD

.
Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 8/2018 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng 8/2017.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt hơn 10,5 tỷ USD, tăng 9,99% so cùng kỳ năm ngoái.

Giày dép của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 36% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt 3,81 tỷ USD, tăng 13,4% so cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 2 là thị trường EU đạt 3,03 tỷ USD, tăng 0,6% so cùng kỳ.

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD Ảnh minh họa

Thống kế cho thấy, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 967,91 triệu USD, tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thị trường Nhật Bản đạt 577,92 triệu USD, tăng 15,1% so cùng kỳ và Hàn Quốc đạt 340,87 triệu USD, tăng 26,2% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Nauy với 12 triệu USD, tăng 189,15% so cùng kỳ; đứng thứ hai là Bồ Đào Nha với 3 triệu USD, tăng 97,76% so cùng kỳ; tiếp theo là Ấn Độ với hơn 64 triệu USD, tăng 60,5% so cùng kỳ, sau cùng là Achentina với hơn 64 triệu USD, tăng 60,5% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Áo với 17 triệu USD, giảm mạnh 24,86% so cùng kỳ, tiếp theo đó là UAE với 68 triệu USD, giảm 20,56% so cùng kỳ, Đan Mạch với 23 triệu USD, giảm 20,23% so cùng kỳ, Đức với hơn 591 triệu USD, giảm 7,82% so cùng kỳ, sau cùng là Mêhicô với hơn 185 triệu USD, giảm 5,44% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đinh Hoàng (Thương Hiệu & Công Luận)

Nguồn: docbao.vn