Bưởi Long lên giá

.
13-50-04_thuong_li_thu_mu_buoi
Thương lái thu mua bưởi

Giá bưởi mua xô, tức bưởi lớn nhỏ, thương lái mua ngang không lựa, có giá 15.000 đồng/kg. Theo các nhà vườn ở Mang Thít (Vĩnh Long), giá bưởi lên cao vì sản lượng không nhiều, do đợt cây ra hoa tháng 9 âm lịch năm 2017 là thời điểm lũ về nên cây đậu ít trái.

MINH ĐẢM
Nguồn: nongnghiep.vn