VND đặt kế hoạch lãi sau thuế 680 tỷ đồng năm 2018, chào bán cổ phần cho đối tác

.

Trong cuộc họp ngày 13/3, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty là 680 tỷ đồng, tăng trưởng 55% thực hiện năm trước và gấp đôi kế hoạch 2017.

VND cũng đã thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 26/4 tại trụ sở chính công ty. Những nội dung quan trọng tại Đại hội là lấy ý kiến về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2018, phát hành/thưởng cổ phiếu cho nhân viên, chào bán cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi của công ty,…

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc VNDIRECT làm đại lý phát hành và/hoặc mua trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi của CTCP Năng lượng Bắc Hà với tổng giá trị tính theo mệnh giá 300 tỷ đồng.

Trong năm 2017 vừa qua, VNDIRECT ghi kết quả kinh doanh khởi sắc với doanh thu hoạt động tăng trưởng 67% lên 1.235 tỷ và lợi nhuận sau thuế 438,5 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2017 là 777 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VND giao dịch tại mức giá 28.350 đồng/cp.

Nguồn: ndh.vn