Cuộc cách mạng của Vexere

Cuộc cách mạng của Vexere

Huy Vũ | Trong năm 2017, mỗi ngày có gần 150.000 vé xe được đăng bán thông qua hệ thống Vexere, tương đương 20% tổng lượng vé bán ra trên thị trường.