PJICO được xếp hạng B+ từ A.M. Best

PJICO được xếp hạng B+ từ A.M. Best

Việc đạt được đánh giá xếp hạng từ A.M. Best với kết quả "Tốt" và triển vọng "ổn định" có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng công ty trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh...