'Dọn đường' cho xuất khẩu thịt heo…

'Dọn đường' cho xuất khẩu thịt heo…

Theo Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT, chế biến thịt heo mát (“thịt mát”) là mục tiêu cần hướng đến trong quá trình chuyển đổi cơ cấu ...